Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ОПТИМІЗАЦІЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ЛЮДИНИ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМ ПАРАМЕТРОМ ЇЇ СТАНУ

4

ЗАСАДИ БІОЕТИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПОКЛИКАННЯ ЛІКАРЯ

12

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

17

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РИЗИК HIGH HUME ТЕХНОЛОГІЙ. Стаття третя. Еволюційна семантика і біоетика

21

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТОПІЧНОЇ ТЕРАПІЇ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

28

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ОСТЕОПОРОЗ

31

ЛОКАЛЬНЕ ПОЄДНАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ АПІГЕЛЮ Й МАГНІТОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ

34

ОСОБЛИВОСТІ АНТИЕПІЛЕПТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ЕПІЛЕПСІЄЮ НА ФОНІ КАРДІОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

38

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ НИРКОВИЙ РЕЗЕРВ У ХВОРИХ НА СНІД

43

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АПІГЕЛЮ Й ОЗОНОТЕРАПІЇ НА МІКРОБІОЦЕНОЗ У ПОРОЖНИНІ РОТА У ХВОРИХ НА ДЕНТАЛЬНИЙ ПЕРІІМПЛАНТИТ

49

КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕПТИДЕРГІЧНИХ ЗАСОБІВ У НЕЙРОВЕГЕТОЛОГІЇ

55

БАЛОННА ДИЛАТАЦІЯ ВЕЛИКОГО ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ

62

ВПЛИВ РЕКОМБІНАНТНОГО АНТАГОНІСТА ІНТЕРЛЕЙКІН-1-РЕЦЕПТОРІВ НА КІНДЛІНГ-ІНДУКОВАНУ СУДОМНУ АКТИВНІСТЬ

65

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ МАТЕРИНСТВА

69

74

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

78

ВІТАЄМО КОЛЕГУ!

82

Правила оформлення статей для журналу «Інтегративна антропологія»

84