Редакція

Головний редактор
Академік НАМН України,
лауреат Державної премії України
В. М. ЗАПОРОЖАН

Науковий редактор
Доктор медичних наук професор
Р. С. ВАСТЬЯНОВ

Відповідальний секретар
Кандидат медичних наук, доцент
С. П. ПАШОЛОК

Редакційна колегія
К. В. Аймедов
М. Л. Аряєв
Ю. І. Бажора
В. Є. Вансович
Р. С. Вастьянов
Ю. В. Вороненко
Л. С. Годлевський
І. В. Голубович
Т. В. Дегтяренко
І. А. Доннікова
І. В. Єршова-Бабенко
В. Й. Кресюн
Г. Ф. Кривда
О. О. Мардашко
І. Г. Мисик
С. П. Пашолок
В. І. Подшивалкіна
С. В. Пустовіт
І. Й. Сейфулліна
О. М. Стоянов
В. Б. Ханжи

Редакційна рада
Іон Абабій (Молдова)
Олена Вальдман (Росія)
Тетяна Гардашук (Україна)
Микола Головенко (Україна)
Ігор Гук (Австрія)
Ірина Добронравова (Україна)
Енні Жанг (Китай)
Микола Кисельов (Україна)
Віталій Кордюм (Україна)
Сергій Максименко (Україна)
Спірос Маркетос (Греція)
Джеймс Сміт (США)
Деніс Уїтлі (Велика Британія)
Рольф Цинкернагель (Швейцарія)
Євген Чазов (Росія)
Віктор Чупіна (Румунія)