Про журнал

Журнал «Інтегративна антропологія» було засновано у 2001 році.

Засновником і видавцем журналу є Одеський національний медичний університет.

Журнал зареєстровано Міністерством юстиції України. Свідоцтво КВ № 22314-12214ПР. ISSN 2519-4151.

Журнал також занесений до Ulrich’s Periodicals Directory.

Головним редактором є академік Національної академії медичних наук України, лауреат Державної премії України Валерій Миколайович Запорожан.

Журнал виходить два рази на рік. Він надходить до найвідоміших бібліотек країни, великих наукових центрів, десятків навчальних закладів.

Розповсюджується за передплатою. Передплатити журнал можна у будь-якому передплатному пункті. Передплатний індекс — 08210.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28 грудня 2017 р. журнал «Інтегративна антропологія» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з медицини Публікація статей у журналі безкоштовна.