Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

Нанонаука: історичні етапи розвитку

4

Нанотехнології та наноетика: суперечності обґрунтування

14

Гуманітарні проблеми науки і технологій: «неможливість острова»

22

Магнітно-резонансна нанотераностика злоякісних новоутворень

32

Нові підходи в розробці місцевих ранозагоювальних засобів

37

Вплив мазі тіотриазоліну з наночастинками срібла на цитокіновий баланс у вогнищі ушкодження при експериментальному термічному опіку

41

Властивості нанорозмірного кремнезему як медичного сорбенту

44

Наночастинки оксиду заліза, стабілізовані етилметилгідроксипіридину сукцинатом та полівінілпіролідоном, і їх вплив на розвиток еталонних штамів мікроорганізмів

49

Лікувальна дія нанопрепаратів срібла і золота за умов експериментального стоматиту

52

Зміни міждиферонної та внутрішньодиферонної гетероморфії тканин шкіри за умов впливу наночастинок срібла розміром 20, 30, 70 нм

55

Експериментальне вивчення впливу нанометалів на ембріогенез і розвиток серця

59

Фармакотерапевтична ефективність стандартизованої ліпосомальної форми кверцетину при моделюванні кератиту та кератокон’юнктивіту

63

Проепілептогенний ефект наночастинок срібла на моделі пентиленететразол-індукованого кіндлінгу

68

Роль мікроРНК як біомаркерів спадкових захворювань

71

Оцінка токсичності наночастинок металів у модельних дослідах in vitro

76

Ендокринна дисфункція за умов впливу наночастинок оксидів срібла та алюмінію (експериментальне дослідження)

77

Вплив наночастинок GdYVO4:EU3+ на функціональну активність трансформованих і нормальних стовбурових клітин

77

Нормативне регулювання фармацевтичної розробки лікарських засобів на основі наноматеріалів в Україні

78

Вплив поверхневого плазмонного резонансу наночастинок срібла на функціональну активність нейтрофілів і лімфоцитів цільної крові

78

Вплив колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 30 нм на ультраструктурні властивості тканин рогівки

79

Застосування антимікробної дії стабілізованих наночастинок срібла для обробки стоматологічних протезних матеріалів

79

Правила оформлення статей для журналу «Інтегративна антропологія»

80