Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РИЗИК HIGH HUME ТЕХНОЛОГІЙ. Стаття друга. ГЕНЕЗИС І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РИЗИКУ

4

ГЛОБАЛЬНА БІОЕТИКА В. Р. ПОТТЕРА: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ

16

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРЕДМЕТА БІОЕТИКИ

23

АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА ФОНІ СУПРОВІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ СЕРЦЯ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

28

ОСНОВНІ ФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕЛАТОНІНУ

32

РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ І ЕПІГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО ФЕНОТИПУ ТА СУПРОВІДНИХ МЕТАБОЛІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

38

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КАРДІОЛОГІЧНОЇ УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ КАРДІОМІОПАТІЮ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

41

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

45

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ У ОСІБ, ПРОТЕЗОВАНИХ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ

50

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІФЕНОЛІВ ВИНОГРАДУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ НА ФОНІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА

55

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГЕМОДИНАМІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ПЛАЦЕНТІ ВАГІТНИХ ІЗ ПІЄЛОНЕФРИТОМ

58

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО СПЕКТРА ПЛАЗМИ КРОВІ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, КОМОРБІДНУ З ПОДАГРИЧНИМ АРТРИТОМ, ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ АТОРВАСТАТИНУ

61

СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛУНОЧКОВОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ В ДІТЕЙ ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ

64

ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ І СТІЙКОСТІ УВАГИ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

67

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

71

РОЗВИТОК СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

79

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛУ «ІНТЕГРАТИВНА АНТРОПОЛОГІЯ»

84