ЗАСАДИ БІОЕТИКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПОКЛИКАННЯ ЛІКАРЯ

У статті висвітлюються цінності та засади біоетики, а також акцентується увага на значущості вибору орієнтирів для наслідування на прикладах Гіппократа, Косьми і Даміана, Пантелеймона, Абу Алі аль-Хусейн ібн Абдаллах ібн Сіни, Мойсея Маймоніда, Агапіта Печерського, святителя Луки (Валентин Феліксович) Войно-Ясенецького, Джузеппе Москаті, сестри Марти Вєцкої тощо, що відіграють важливу роль у реалізації покликання лікаря.