ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Обґрунтовано доцільність законодавчого забезпечення дотримання етичних норм медичними та фармацевтичними працівниками. Запропоновано комплекс заходів, необхідних для реалізації цього завдання. У рамках громадської ініціативи розроблено законопроект щодо забезпечення дотримання етичних норм у сфері охорони здоров’я. Показано, що прийняття цього законопроекту сприятиме гуманізації та розвитку системи охорони здоров’я України.