ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ОСТЕОПОРОЗ

Проведено обстеження 250 хворих віком від 19 до 89 років із різним ступенем вираженості остеопенії та остеопорозу. За методами лікування пацієнти були розділені на три групи: основна клінічна група А (n=81) — включала використання кінезитерапії у поєднанні зі стандартною схемою медикаментозної терапії; основна клінічна група Б (n=109) — для лікування застосовували ДЕНС- і кінезитерапію в комплексі зі стандартною схемою медикаментозного лікування; контрольна група (n=60) — застосовували стандартну медикаментозну терапію. Установлено, що відновлення кістково- м’язової системи у пацієнтів основної групи А і Б настає швидше, ніж у пацієнтів контрольної групи, однак найбільше зростання показників мінеральної щільності кісткової тканини спостерігалося у пацієнтів основної групи Б.

На підставі даних, отриманих при дослідженні, був розроблений комплекс вправ для пацієнтів із різним ступенем зниження мінеральної щільності кісткової тканини, а також комплекс профілактичних вправ.