ДИНАМІКА ПРОГРАМНИХ ЗМІН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ П’ЯТОГО КУРСУ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

Оцінено динаміку змін в організації виробничої лікарської практики для студентів 5-го курсу за період з IX семестру 2012 по IX семестр 2016 навчальних років. На підставі оцінки якості успішності студентів виявлено вплив програмних змін на якість підготовки студентів. Запропоновано додаткові організаційно-виховні форми контролю засвоєння програми з дисципліни.