ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: МІСЦЕ ЕТИЧНОЇ ТА БІОЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Сфера медицини є одним із класичних прикладів нерозривного зв’язку етичної теорії та практики. Етика та біоетика є важливими як для удосконалення фахових компетенцій лікарів, так і для підвищення загального рівня освітньої, наукової та громадянської культури. Практична філософія все активніше формує загальну методологію спеціальних наукових досліджень. Потребують розширення у викладанні слухачам НМАПО імені П. Л. Шупика такі складові практичної та прикладної етики: етика викладача закладів вищої освіти й університетська етика, філософські принципи етичної експертизи та теоретичні засади роботи комісії з питань етики, принципи універсалістської етики і екологічна етика, філософські засади медичної деонтології тощо. Вплив етичної та біоетичної проблематики при викладанні філософських дисциплін у післядипломній медичній освіті є вирішальним.