ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДУШПАСТИРСЬКОЇ ОПІКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Обґрунтовано необхідність законодавчого забезпечення запровадження медичного капеланства в Україні. Розроблено та запропоновано проект Закону України щодо запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров’я. Проаналізовано стан розгляду законопроекту щодо запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров’я у Верховній Раді України.

The need for legislative support for the introduction of medical chaplaincy in Ukraine is justified. Draft Law of Ukraine on introduction of pastoral care in healthcare is developed. The status of the draft Law on the introduction of pastoral care in healthcare in Verkhovna Rada of Ukraine is analzed. The following work will be developed of Provisions of pastoral care in the healthcare of Ukraine and Program of special training of medical chaplains.