Публікації у : № 2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

Гуманітарна складність у контексті деяких актуальних понять сучасної культури

4

Антропологічна складність як феномен постнекласичного гуманітарного знання

9

Епістемно-парадигмальне моделювання часу: онтологічне й антропологічне розуміння

13

Застосування геномного секвенування M. tuberculosis у практичній епідеміології туберкульозу (огляд)

21

Законодавчі аспекти запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров’я України

33

Патогенетичне обґрунтування застосування регуляторних пептидів при комплексній терапії хронічного стресу в експерименті

38

Фактор Віллебранда як основний діагностичний критерій в оцінці ступеня тяжкості крововтрати

41

Хвороба: антропологічні аспекти

45

Патогенетичне обґрунтування показань до бюгельного протезування залежно від стану збережених зубів

50

Психологічна служба у вищій школі України: історія, сьогодення та перспективи

54

Актуальні аспекти організації самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів: сучасний стан проблеми та власний досвід

62

Національний форум патофізіологів і фармацевтів: пошук шляхів інтеграції (Харків, 5–7 жовтня 2016 року)

68

Професор Попов Олександр Георгійович

71

Професор Годлевський Леонід Семенович

73

Пам’яті Руслана Федоровича Макулькіна

75

Правила оформлення статей для журналу «Інтегративна антропологія»

78