ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА У ВИЩІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У статті розглянуто історію, сьогоднішні реалії, подальші перспективи та напрями розвитку психологічної служби у вищій школі України. Проаналізовано оптимальні форми організації й перспективні напрями розвитку психологічного супроводу вищої професіональної освіти. Автором подано наукові досягнення співробітників психологічної служби й науково-дослідної роботи студентів ОНМедУ, присвячені дослідженням психолого-педагогічних умов розвитку особистості майбутніх медпрацівників.