АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Метою даної статті стало узагальнення сучасних поглядів на організацію самостійної роботи студентів (СРС) та її імплементацію в реальні умови, а також аналіз власного досвіду організації СРС, зокрема ефективності впровадження «Робочого зошита» (РЗ) студента.

Для оцінки прихильності студентів до СРС з використанням РЗ було проведене анонімне опитування 63 студентів, які завершили програмний курс навчання з постійним використанням РЗ для СРС.

Після аналізу результатів опитування розроблені на кафедрі РЗ у цілому можна вважати зручним і корисним інструментом СРС.